Rok 2015

Wersja do druku

rok 2015

Załączone pliki:

zarzadzenie1_2015.pdf
(zarzadzenie1_2015.pdf - 8838.787 KB) Data publikacji: 2015-01-09 10:51:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich na terenie gminy Złota.

zarzadzenie2_2015.pdf
(zarzadzenie2_2015.pdf - 3982.002 KB) Data publikacji: 2015-01-09 10:54:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwami na terenie gminy Złota.

zarzadzenie_nr_22_2015.pdf
(zarzadzenie_nr_22_2015.pdf - 5173.575 KB) Data publikacji: 2015-04-20 09:34:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla prowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

zarzadzenie_43_2015.pdf
(zarzadzenie_43_2015.pdf - 301.447 KB) Data publikacji: 2015-07-06 11:37:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Złota przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 3/2015
(zarzadzenie3_2015.pdf - 359.149 KB) Data publikacji: 2015-07-24 09:16:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Złota na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 4/2015
(zarzadzenie4_2015.pdf - 69.402 KB) Data publikacji: 2015-07-24 09:19:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 5/2015
(zarzadzenie5_2015.pdf - 83.898 KB) Data publikacji: 2015-07-24 09:22:04 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 6/2015
(zarzadzenie6_2015.pdf - 152.133 KB) Data publikacji: 2015-07-24 09:28:10 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w gminie Złota oraz regulaminu pracy Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 6/2015
(zarzadzenie7_2015.pdf - 47.196 KB) Data publikacji: 2015-07-24 09:31:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 8/2015
(zarzadzenie8_2015.pdf - 55.152 KB) Data publikacji: 2015-07-24 09:35:10 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 9/2015
(zarzadzenie9_2015.pdf - 64.027 KB) Data publikacji: 2015-07-24 09:39:22 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy Złota oraz w planach innych jednostek w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 10/2015
(zarzadzenie10_2015.pdf - 28.601 KB) Data publikacji: 2015-07-24 09:40:40 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarządzenie Nr 11/2015
(zarzadzenie11_2015.pdf - 68.659 KB) Data publikacji: 2015-07-24 09:43:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 12/2015
(zarzadzenie12_2015.pdf - 484.188 KB) Data publikacji: 2015-07-24 09:53:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wprowadzenia „Polityki Przetwarzania Danych Osobowych" i „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym Do Przetwarzania danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Złotej"

Zarządzenie Nr 13/2015
(zarzadzenie13_2015.pdf - 89.191 KB) Data publikacji: 2015-07-24 09:55:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 14/2015
(zarzadzenie14_2015.pdf - 89.567 KB) Data publikacji: 2015-07-24 09:57:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2015 roku

Zarządzenie Nr 15/2015
(zarzadzenie15_2015.pdf - 843.662 KB) Data publikacji: 2015-07-24 10:07:32 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Zarządzenie Nr 16/2015
(zarzadzenie16_2015.pdf - 132.713 KB) Data publikacji: 2015-07-24 10:11:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2015 roku

Zarządzenie Nr 17/2015
(zarzadzenie17_2015.pdf - 14.983 KB) Data publikacji: 2015-07-24 10:12:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w miejscowości Złota, gmina Złota i powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 18/2015
(zarzadzenieNr18_2015.pdf - 22.733 KB) Data publikacji: 2015-07-24 10:15:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Nr 19/2015
(zarzadzenie19_2015.pdf - 82.522 KB) Data publikacji: 2015-07-24 10:28:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 20/2015
(zarzadzenie20_2015.pdf - 72.561 KB) Data publikacji: 2015-07-24 10:30:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2015 roku

Zarządzenie Nr 21/2015
(zarzadzenie21_2015.pdf - 54.881 KB) Data publikacji: 2015-07-24 10:33:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania zespołu ds. obsługi administracyjno-techniczno-materialnej prac obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 23/2015
(zarzadzeine23_2015.pdf - 42.568 KB) Data publikacji: 2015-07-24 12:57:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w glosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..

Zarządzenie Nr 24/2015
(zarzadzeine24_2015.pdf - 85.693 KB) Data publikacji: 2015-07-24 13:05:56 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 25/2015
(zarzadzeine25_2015.pdf - 66.137 KB) Data publikacji: 2015-07-24 13:15:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2015 roku

Zarządzenie Nr 26/2015
(zarzadzeine26_2015.pdf - 92.272 KB) Data publikacji: 2015-07-24 13:18:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 27/2015
(zarzadzeine27_2015.pdf - 79.385 KB) Data publikacji: 2015-07-24 13:21:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2015 roku

Zarządzenie Nr 28/2015
(zarzadzeine28_2015.pdf - 78.004 KB) Data publikacji: 2015-07-24 13:23:32 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenia nr 55/2015
(zarzadzenia_nr55_2015.pdf - 801.727 KB) Data publikacji: 2015-08-10 13:46:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie nr 56/2015
(zarzadzenie56_2015.pdf - 237.565 KB) Data publikacji: 2015-08-11 13:04:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Złota miejsc na umieszczanie bezpłatnych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie Nr 84/2015
(zarzadzenie84_2015.pdf - 126.383 KB) Data publikacji: 2015-09-29 12:49:10 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Stałego Zespołu Roboczego do Spraw Konsultacji Społecznych oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Zespołu

zarzadzenie106_2015.pdf
(zarzadzenie106_2015.pdf - 42.063 KB) Data publikacji: 2015-12-03 11:58:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji kierowanych do organów samorządu gminy Złota

zarzadzenie96a_2015.pdf
(zarzadzenie96a_2015.pdf - 2701.793 KB) Data publikacji: 2015-12-16 11:35:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu regulaminu rekrutacji do programu "PROSUMENT" w ramach Działania "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" pn. "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota."

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4059

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2015-01-09 10:43:03
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2015-01-09 10:43:13
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2015-12-16 11:35:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony