Rok 2021

Wersja do druku

Rok 2021

Załączone pliki:

Zarządzenie nr. 10/2021
(zarzadzenie_nr10_2021.pdf - 1372.634 KB) Data publikacji: 2021-01-28 14:28:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie nr. 15/2021
(zarzadzenienr15_2021.pdf - 436.032 KB) Data publikacji: 2021-02-17 13:46:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Złota w2021 r.

Zarządzenie nr. 16/2021
(zarzadzenie_nr16_2021.pdf - 590.782 KB) Data publikacji: 2021-02-17 13:46:43 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwami na terenie gminy Złota.

Zarządzenie nr. 2/2021
(zarzadzenienr2_2021.pdf - 199.92 KB) Data publikacji: 2021-02-17 13:54:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie nr. 6/2021
(zarzadzenie_nr6._2021.pdf - 435.654 KB) Data publikacji: 2021-02-17 13:54:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

Zarządzenie nr. 5/2021
(zarzadzenie5_2021.pdf - 9.449 KB) Data publikacji: 2021-02-18 09:35:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie nr. 9/2021
(zarzadzenie9_2021.pdf - 22.545 KB) Data publikacji: 2021-02-18 09:36:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Złota w 2021 roku.

Zarządzenie nr. 12/2021
(zarzadzenie12_2021.pdf - 38.139 KB) Data publikacji: 2021-02-18 09:37:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nieprowicach, stanowiącej własność Gminy Złota.

Zarządzenie nr. 13/2021
(zarzadzenie13_2021.pdf - 37.579 KB) Data publikacji: 2021-02-18 09:37:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nieprowicach, stanowiącej własność Gminy Złota.

Zarządzenie nr. 1/2021
(zarzadzenie_nr1_2021.pdf - 19861.362 KB) Data publikacji: 2021-02-19 09:22:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Złota na 2021 rok

Zarządzenie nr. 3/2021
(zarzadzenie 3_2021.pdf - 562.549 KB) Data publikacji: 2021-02-19 09:30:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr. 4/2021
(zarzadzenie4_2021.pdf - 863.013 KB) Data publikacji: 2021-02-19 09:31:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 7/2021
(zarzadzenie_nr7_2021.pdf - 1329.523 KB) Data publikacji: 2021-02-19 09:32:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 8/2021
(zarzadzenie_nr8_2021.pdf - 1078.207 KB) Data publikacji: 2021-02-19 09:33:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 14/2021
(zarzadzenie14_2021.pdf - 7.149 KB) Data publikacji: 2021-02-19 11:19:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przyjęcia plany wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych

Zarządzenie nr. 11/2021
(zarzadzenie11_2021.pdf - 156.249 KB) Data publikacji: 2021-02-19 11:28:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Złota

załącznik do Zarządzenia nr 14/2021
(plan_wykorzystania2021_2023.pdf - 72.763 KB) Data publikacji: 2021-02-19 11:35:46 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarządzenie nr. 19/2021
(zarzadzenie19_2021.pdf - 747.136 KB) Data publikacji: 2021-03-16 10:46:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr. 27/2021
(zarzadzenie27_2021.pdf - 1083.314 KB) Data publikacji: 2021-04-09 09:06:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nieprowicach, stanowiącej własność Gminy Złota

Zarządzenie nr. 28/2021
(zarzadzenie28_2021.pdf - 1078.836 KB) Data publikacji: 2021-04-09 09:06:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nieprowicach, stanowiącej własność Gminy Złota

Zarządzenie nr. 17/2021
(zarzadzenie17_2021.pdf - 2837.162 KB) Data publikacji: 2021-04-22 10:32:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie nr. 18/2021
(zarzadzenie18_2021.pdf - 321.574 KB) Data publikacji: 2021-04-22 10:33:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku.

Zarządzenie nr. 21/2021
(zarzadzenie21_2021.pdf - 485.433 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:09:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku.

Zarządzenie nr. 22/2021
(zarzadzenie22_2021.pdf - 180.655 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:10:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie organizacji stałego dyżuru w Gminie Złota na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie nr. 23/2021
(zarzadzenie23_2021.pdf - 293.219 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:10:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku.

Zarządzenie nr. 24/2021
(zarzadzenie24_2021.pdf - 8557.44 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:19:42 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

Zarządzenie nr. 25/2021
(zarzadzenie25_2021.pdf - 1881.017 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:21:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

Zarządzenie nr. 26/2021
(zarzadzenie26_2021.pdf - 130.519 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:21:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 29/2021
(zarzadzenie29_2021.pdf - 634.981 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:22:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie nr. 30/2021
(zarzadzenie30_2021.pdf - 146.488 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:23:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku.

Zarządzenie nr. 31/2021
(zarzadzenie31_2021.pdf - 3331.422 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:23:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

Zarządzenie nr. 32/2021
(zarzadzenie32_2021.pdf - 210.986 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:24:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku.

Zarządzenie nr. 33/2021
(zarzadzenie33_2021.pdf - 4736.817 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:25:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Złotej.

Zarządzenie nr. 34/2021
(zarzadzenie34_2021.pdf - 2262.344 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:26:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Złotej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie nr. 35/2021
(zarzadzenie35_2021.pdf - 2026.637 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:27:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr. 36/2021
(zarzadzenie36_2021.pdf - 59.401 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:28:10 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dt. Naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Zarządzenie nr. 37/2021
(zarzadzenie37_2021.pdf - 108.507 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:30:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości położonych w Nieprowicach, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 816/4 i nr 814/3 stanowiących własność gminy Złota.

Zarządzenie nr. 41/2021
(zarzadzenienr41_2021.pdf - 50.32 KB) Data publikacji: 2021-06-08 14:46:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie odwołania Pani Bogusławy Gieroń ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Jasińskiego w Miernowie.

Zarządzenie nr. 42/2021
(zarzadzenienr42_2021.pdf - 47.531 KB) Data publikacji: 2021-06-08 14:46:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie odwołania Pani Renaty Magdziarz ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrobrzu.

Zarządzenie nr. 38/2021
(zarzadzenie_nr_38_2021.pdf - 86.996 KB) Data publikacji: 2021-06-09 13:13:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 39/2021
(zarzadzenie_nr_39_2021.pdf - 84.492 KB) Data publikacji: 2021-06-09 13:13:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 43/2021
(zarzadzenie_nr_43_2021.pdf - 58.715 KB) Data publikacji: 2021-06-09 13:13:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 51/2021
(zarzadzenie51_2021.pdf - 139.501 KB) Data publikacji: 2021-06-28 11:22:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyborów sołtysa wsi Probołowice w Gminie Złota.

Zarządzenie nr. 40/2021
(zarzadzenie40_2021_2.pdf - 1780.633 KB) Data publikacji: 2021-07-02 14:40:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w gminie Złota, oraz regulaminu pracy Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr. 44/2021
(zarzadzenie_nr_44_2021.pdf - 65.565 KB) Data publikacji: 2021-07-08 09:59:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 45/2021
(zarzadzenie_nr_45_2021.pdf - 85.781 KB) Data publikacji: 2021-07-08 10:01:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 46/2021
(zarzadzenie_nr_46_2021.pdf - 50.47 KB) Data publikacji: 2021-07-08 10:02:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 47/2021
(zarzadzenie_nr_47_2021.pdf - 58.427 KB) Data publikacji: 2021-07-08 10:02:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 48/2021
(zarzadzenie_nr_48_2021.pdf - 39.618 KB) Data publikacji: 2021-07-08 10:09:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie nr. 49/2021
(zarzadzenie_nr_49_2021.pdf - 204.404 KB) Data publikacji: 2021-07-08 10:10:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), 510 Uchwały Nr XXI/169/2020 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2021 rok.

Zarządzenie nr. 50/2021
(zarzadzenie_nr_50_2021.pdf - 56.632 KB) Data publikacji: 2021-07-08 10:12:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 52/2021
(zarzadzenienr52.pdf - 337.121 KB) Data publikacji: 2021-07-09 11:57:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty samorządowej instytucji kultury — Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej za 2020 rok

Zarządzenie nr. 53/2021
(zarzadzenienr53.pdf - 112.518 KB) Data publikacji: 2021-07-09 11:57:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 54/2021
(zarzadzenienr54.pdf - 55.216 KB) Data publikacji: 2021-07-09 12:01:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Złota

Zarządzenie nr. 55/2021
(zarzadzenienr55.pdf - 177.546 KB) Data publikacji: 2021-07-09 12:02:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 56/2021
(zarzadzenienr56.pdf - 72.939 KB) Data publikacji: 2021-07-09 12:05:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 57/2021
(zarzadzenie57_2021.pdf - 972.739 KB) Data publikacji: 2021-08-11 13:48:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 58/2021
(zarzadzenei58_2021.pdf - 138.686 KB) Data publikacji: 2021-08-11 14:01:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 59/2021
(zarzadzenie59_2021.pdf - 35.791 KB) Data publikacji: 2021-08-11 14:02:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oszacowania szkód powstałych w infrastrukturze drogowej na terenie Gminy Złota powstałych wskutek ulewnych deszczów w dniach 24 i 25 czerwca 2021 r.

Zarządzenie nr. 60/2021
(zarzadzenie60_2021.pdf - 31.125 KB) Data publikacji: 2021-08-11 14:03:19 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Złotej i jednostek organizacyjnych Gminy

Zarządzenie nr. 61/2021
(zarzadzenie61_2021.pdf - 69.068 KB) Data publikacji: 2021-08-11 14:04:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 roik

Zarządzenie nr. 62/2021
(zarzadzenie62_2021.pdf - 94.442 KB) Data publikacji: 2021-08-11 14:05:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 63/2021
(zarzadzenie63_2021.pdf - 424.718 KB) Data publikacji: 2021-08-11 14:06:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Soleckiego gminy Zlota

Zarządzenie nr. 64/2021
(zarzadzenie64_2021.pdf - 996.153 KB) Data publikacji: 2021-08-11 14:07:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 65/2021
(zarzadzenie65_2021.pdf - 104.225 KB) Data publikacji: 2021-08-11 14:08:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 66/2021
(zarzadzenie66_2021.pdf - 34.673 KB) Data publikacji: 2021-08-11 14:08:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie nr. 81/2021
(zarzadzenie81_2021.pdf - 842.961 KB) Data publikacji: 2021-09-07 09:20:39 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr. 67/2021
(zarzadzenie67_2021.pdf - 201.607 KB) Data publikacji: 2021-10-06 12:57:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 68/2021
(zarzadzenie68_2021.pdf - 83.615 KB) Data publikacji: 2021-10-06 12:57:43 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 69/2021
(zarzadzenie69_2021.pdf - 52.408 KB) Data publikacji: 2021-10-06 12:58:10 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 70/2021
(zarzadzenie70_2021.pdf - 60.256 KB) Data publikacji: 2021-10-06 12:59:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 71/2021
(zarzadzenie71_2021.pdf - 1778.022 KB) Data publikacji: 2021-10-06 12:59:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu Wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

Zarządzenie nr. 72/2021
(zarzadzenie72_2021.pdf - 36.567 KB) Data publikacji: 2021-10-06 13:00:19 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoty

Zarządzenie nr. 73/2021
(zarzadzenie73_2021.pdf - 68.712 KB) Data publikacji: 2021-10-06 13:00:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Chrobrzu.

Zarządzenie nr. 74/2021
(zarzadzenie74_2021.pdf - 70.048 KB) Data publikacji: 2021-10-06 13:01:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Miernowie.

Zarządzenie nr. 75/2021
(zarzadzenie75_2021.pdf - 116.716 KB) Data publikacji: 2021-10-06 13:01:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 76/2021
(zarzadzenie76_2021.pdf - 64.113 KB) Data publikacji: 2021-10-06 13:05:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 77/2021
(zarzadzenie77_2021.pdf - 69.902 KB) Data publikacji: 2021-10-06 13:05:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 78/2021
(zarzadzenie78_2021.pdf - 86.266 KB) Data publikacji: 2021-10-06 13:06:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 79/2021
(zarzadzenie79_2021.pdf - 122.294 KB) Data publikacji: 2021-10-06 13:07:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 93/2021
(zarzadzenie93_2021.pdf - 73.475 KB) Data publikacji: 2021-10-26 14:11:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie nr. 80/2021
(zarzadzenienr80_2021.pdf - 36.913 KB) Data publikacji: 2021-11-18 11:09:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 81/2021
(zarzadzenienr81_2021.pdf - 65.766 KB) Data publikacji: 2021-11-18 11:10:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr. 82/2021
(zarzadzenienr82_2021.pdf - 85.153 KB) Data publikacji: 2021-11-18 11:11:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 83/2021
(zarzadzenienr83_2021.pdf - 79.083 KB) Data publikacji: 2021-11-18 11:12:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 84/2021
(zarzadzenienr84_2021.pdf - 30.198 KB) Data publikacji: 2021-11-18 11:12:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia lustracji w terenie

Zarządzenie nr. 85/2021
(zarzadzenienr85_2021.pdf - 215.507 KB) Data publikacji: 2021-11-18 11:13:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 86/2021
(zarzadzenienr86_2021.pdf - 221.524 KB) Data publikacji: 2021-11-18 11:14:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 87/2021
(zarzadzenienr87_2021.pdf - 92.66 KB) Data publikacji: 2021-11-18 11:14:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 89/2021
(zarzadzenienr89_2021.pdf - 62.969 KB) Data publikacji: 2021-11-18 11:15:19 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 90/2021
(zarzadzenienr90_2021.pdf - 62.43 KB) Data publikacji: 2021-11-18 11:16:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 91/2021
(zarzadzenie_nr_91.pdf - 270.005 KB) Data publikacji: 2021-12-14 12:30:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 92/2021
(zarzadzenie_nr_92.pdf - 116.58 KB) Data publikacji: 2021-12-14 12:36:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 94/2021
(zarzadzenie_nr_94.pdf - 142.489 KB) Data publikacji: 2021-12-14 12:37:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr. 95/2021
(zarzadzenie_nr_95.pdf - 79.941 KB) Data publikacji: 2021-12-14 12:38:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Złotej obcych składników majątkowych używanych w ramach projektu „ pl.ID — Polska ID karta"

Zarządzenie nr. 96/2021
(zarzadzenie_nr_96.pdf - 147.871 KB) Data publikacji: 2021-12-14 12:39:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 97/2021
(zarzadzenie_nr_97.pdf - 138.604 KB) Data publikacji: 2021-12-14 12:40:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 98/2021
(zarzadzenie_nr_98.pdf - 26.346 KB) Data publikacji: 2021-12-14 12:40:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 99/2021
(zarzadzenie_nr_99.pdf - 56.55 KB) Data publikacji: 2021-12-14 12:45:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Złota

Zarządzenie nr. 100/2021
(zarzadzenie_nr_100.pdf - 36.826 KB) Data publikacji: 2021-12-14 12:46:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.

Zarządzenie nr. 124/2021
(zarządzenie nie124_2021.pdf - 342.449 KB) Data publikacji: 2021-12-20 09:44:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej dla potrzeb lokali komunalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Złota

Załącznik do Zarządzenia 124/2021
(zalacznik_do_zarzadzenia124_regulamin2021.pdf - 2042.545 KB) Data publikacji: 2021-12-20 09:45:31 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarządzenie nr. 101/2021
(zarzadzenienr101_2021.pdf - 36.855 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:15:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.

Zarządzenie nr. 102/2021
(zarzadzenienr102_2021.pdf - 39.227 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:15:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.

Zarządzenie nr. 103/2021
(zarzadzenienr103_2021.pdf - 43.719 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:16:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2021 rok

Zarządzenie nr. 104/2021
(zarzadzenienr104_2021.pdf - 104.511 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:16:56 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 105/2021
(zarzadzenienr105_2021.pdf - 33.195 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:17:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.

Zarządzenie nr. 106/2021
(zarzadzenienr106_2021.pdf - 1869.216 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:17:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Złota na 2022 rok.

Zarządzenie nr. 107/2021
(zarzadzenienr107_2021.pdf - 485.514 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:18:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Złota na lata 2022 -2031

Zarządzenie nr. 108/2021
(zarzadzenienr108_2021.pdf - 313.263 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:19:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie nr. 109/2021
(zarzadzenienr109_2021.pdf - 160.324 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:19:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 110/2021
(zarzadzenienr110_2021.pdf - 181.51 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:20:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 111/2021
(zarzadzenienr111_2021.pdf - 147.17 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:20:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 112/2021
(zarzadzenienr112_2021.pdf - 139.942 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:21:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 113/2021
(zarzadzenienr113_2021.pdf - 38.168 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:21:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót

Zarządzenie nr. 114/2021
(zarzadzenienr114_2021.pdf - 64.719 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:22:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 116/2021
(zarzadzenienr116_2021.pdf - 38.467 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:22:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót

Zarządzenie nr. 117/2021
(zarzadzenienr117_2021.pdf - 30.524 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:23:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy, GOPS, GBP Złota w 2022 r.

Zarządzenie nr. 118/2021
(zarzadzenienr118_2021.pdf - 25.603 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:23:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjne

Zarządzenie nr. 119/2021
(zarzadzenienr119_2021.pdf - 33.944 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:24:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.

Zarządzenie nr. 120/2021
(zarzadzenienr120_2021.pdf - 89.858 KB) Data publikacji: 2022-02-15 13:24:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie: powołania i określenia zadań Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Urzędzie Gminy w Złotej

Zarządzenie nr. 121/2021
(zarzadzenie_nr121_2021.pdf - 102.339 KB) Data publikacji: 2022-02-16 12:16:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 122/2021
(zarzadzenie_nr122_2021.pdf - 103.222 KB) Data publikacji: 2022-02-16 12:16:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 123/2021
(zarzadzenie_nr123_2021.pdf - 39.906 KB) Data publikacji: 2022-02-16 12:18:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.

Zarządzenie nr. 125/2021
(zarzadzenia_nr125_2021.pdf - 363.757 KB) Data publikacji: 2022-02-16 14:39:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Złotej

Zarządzenie nr. 126/2021
(zarzadzenie_nr126_2021.pdf - 26.707 KB) Data publikacji: 2022-02-16 14:39:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Złotej

Zarządzenie nr. 127/2021
(zarzadzenie_nr127_2021.pdf - 149.207 KB) Data publikacji: 2022-02-16 14:40:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 128/2021
(zarzadzenie_nr128_2021.pdf - 32.067 KB) Data publikacji: 2022-02-16 14:41:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 129/2021
(zarzadzenie_nr129_2021.pdf - 38.062 KB) Data publikacji: 2022-02-16 14:41:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2116

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2021-01-28 14:27:54
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2021-01-28 14:28:13
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2022-02-16 14:39:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony