Rok 2010

Wersja do druku

Zarządzenia 2010 rok.

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/2010
(zarzadzenia nr 1_2010.pdf - 36.281 KB) Data publikacji: 2011-02-08 08:24:27 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Gminnego Zespołu Koordynacyjnego XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda" Wojewody Świętokrzyskiego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zarządzam co następuje:

Zarządzenie Nr 2/2010
(zarzadzenia nr 2_2010.pdf - 26.652 KB) Data publikacji: 2011-02-08 08:30:28 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania "Zespołu wypadkowego" do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków

Zarządzenie Nr 3/2010
(zarzadzenia nr 3_2010.pdf - 72.169 KB) Data publikacji: 2011-02-08 08:55:37 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 4/2010
(zarzadzenia nr 4_2010.pdf - 1354.327 KB) Data publikacji: 2011-02-08 09:08:30 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie opracowania planów finansowych dla: Urzędu Gminy w Złotej oraz dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie odrębnymi ustawami na 2010 rok

Zarządzenie Nr 5/2010
(zarzadzenia nr 5_2010.pdf - 26.399 KB) Data publikacji: 2011-02-08 11:43:54 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 6/2010
(zarzadzenia nr 6_2010.pdf - 71.56 KB) Data publikacji: 2011-02-08 11:46:45 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia procedury i zasad ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych dla Urzędu Gminy w Złotej oraz wytycznych dla jednostek podległych Gminie Złota

Zarządzenie Nr 7/2010
(zarzadzenia nr 7_2010.pdf - 220.994 KB) Data publikacji: 2011-02-08 11:49:11 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 8/2010
(zarzadzenia nr 8_2010.pdf - 26.019 KB) Data publikacji: 2011-02-08 11:53:37 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Nr 9/2010
(zarzadzenia nr 9_2010.pdf - 78 KB) Data publikacji: 2011-02-08 11:57:23 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 10/2010
(zarzadzenia nr 10_2010.pdf - 184.156 KB) Data publikacji: 2011-02-08 12:06:35 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Złotej

Zarządzenie Nr 11/2010
(zarzadzenia nr 11_2010.pdf - 278.13 KB) Data publikacji: 2011-02-08 12:08:30 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 12/2010
(zarzadzenia nr 12_2010.pdf - 335.772 KB) Data publikacji: 2011-02-08 12:10:50 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 13/2010
(zarzadzenia nr 13_2010.pdf - 508.853 KB) Data publikacji: 2011-02-08 12:15:08 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Złota, oraz regulaminu pracy Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 14/2010
(zarzadzenia nr 14_2010.pdf - 112.244 KB) Data publikacji: 2011-02-08 12:17:39 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 15/2010
(zarzadzenia nr 15_2010.pdf - 37.969 KB) Data publikacji: 2011-02-08 12:19:29 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Złota

Zarządzenie Nr 16/2010
(zarzadzenia nr 16_2010.pdf - 99.297 KB) Data publikacji: 2011-02-08 12:20:46 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 17/2010
(zarzadzenia nr 17_2010.pdf - 93.048 KB) Data publikacji: 2011-02-08 12:23:28 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Złotej i Miernowie stanowiących własność Gminy Złota

Zarządzenie Nr 18/2010
(zarzadzenia nr 18_2010.pdf - 31.077 KB) Data publikacji: 2011-02-08 12:25:37 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Nr 19/2010
(zarzadzenia nr 19_2010.pdf - 100.949 KB) Data publikacji: 2011-02-08 12:27:03 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 20/2010
(zarzadzenia nr 20_2010.pdf - 34.023 KB) Data publikacji: 2011-02-08 12:31:01 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia przez Gminę Złota wodociągów

Zarządzenie Nr 21/2010
(zarzadzenia nr 21_2010.pdf - 28.087 KB) Data publikacji: 2011-02-08 12:33:11 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 22/2010
(zarzadzenia nr 22_2010.pdf - 85.511 KB) Data publikacji: 2011-02-09 08:44:35 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 23/2010
(zarzadzenia nr 23_2010.pdf - 29.672 KB) Data publikacji: 2011-02-09 08:48:03 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie przekazania do eksploatacji wodociągów będących własnością Gminy Złota Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej

Zarządzenie Nr 24/2010
(zarzadzenia nr 24_2010.pdf - 22.485 KB) Data publikacji: 2011-02-09 08:59:19 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Złota miejsca na umieszczenie bezpłatnych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 25/2010
(zarzadzenia nr 25_2010.pdf - 19.51 KB) Data publikacji: 2011-02-09 09:01:46 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 26/2010
(zarzadzenia nr 26_2010.pdf - 278.485 KB) Data publikacji: 2011-02-09 09:04:34 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie Nr 27/2010
(zarzadzenia nr 27_2010.pdf - 64.614 KB) Data publikacji: 2011-02-09 09:06:11 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 28/2010
(zarzadzenia nr 28_2010.pdf - 179.313 KB) Data publikacji: 2011-02-09 09:09:10 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 29/2010
(zarzadzenia nr 29_2010.pdf - 59.77 KB) Data publikacji: 2011-02-09 09:13:50 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 30/2010
(zarzadzenia nr 30_2010.pdf - 504.35 KB) Data publikacji: 2011-02-09 09:15:28 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 32/2010
(zarzadzenia nr 32_2010.pdf - 17.349 KB) Data publikacji: 2011-02-09 09:19:19 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania "lidera gminnego" w Powszechnym Spisie Rolnym

Zarządzenie Nr 33/2010
(zarzadzenia nr 33_2010.pdf - 136.048 KB) Data publikacji: 2011-02-09 09:24:44 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania zespołu ds. obsługi administracyjno-techniczno-materialnej prac obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. (ewentualna druga tura 4 lipca 2010r.)

Zarządzenie Nr 34/2010
(zarzadzenia nr 34_2010.pdf - 41.628 KB) Data publikacji: 2011-02-09 09:27:02 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Złota

Zarządzenie Nr 35/2010
(zarzadzenia nr 35_2010.pdf - 43.261 KB) Data publikacji: 2011-02-09 09:55:27 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 36/2010
(zarzadzenia nr 36_2010.pdf - 43.337 KB) Data publikacji: 2011-02-09 10:02:12 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia zasad prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5, dla działania 5.3 "Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego turystyki i sportu", na zadanie p. n. "Tratwą przez PONIDZIE - Przystań w Chrobrzu"

Zarządzenie Nr 37/2010
(zarzadzenia nr 37_2010.pdf - 59.792 KB) Data publikacji: 2011-02-09 10:09:55 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 38/2010
(zarzadzenia nr 38_2010.pdf - 20.966 KB) Data publikacji: 2011-02-09 10:17:00 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

Zarządzenie Nr 39/2010
(zarzadzenia nr 39_2010.pdf - 39.499 KB) Data publikacji: 2011-02-09 10:21:33 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia imiennego składu obwodowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Złota

Zarządzenie Nr 40/2010
(zarzadzenia nr 40_2010.pdf - 407.227 KB) Data publikacji: 2011-02-09 10:23:23 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 42/2010
(zarzadzenia nr 42_2010.pdf - 18.415 KB) Data publikacji: 2011-02-09 10:35:48 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Złotej

Zarządzenie Nr 43/2010
(zarzadzenia nr 43_2010.pdf - 496.484 KB) Data publikacji: 2011-02-09 10:37:53 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 44/2010
(zarzadzenia nr 44_2010.pdf - 390.71 KB) Data publikacji: 2011-02-09 10:49:21 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 45/2010
(zarzadzenia nr 45_2010.pdf - 251.068 KB) Data publikacji: 2011-02-09 10:51:16 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 46/2010
(zarzadzenia nr 46_2010.pdf - 27.544 KB) Data publikacji: 2011-02-09 10:58:18 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 47/2010
(zarzadzenia nr 47_2010.pdf - 43.495 KB) Data publikacji: 2011-02-09 11:00:59 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Nr 48/2010
(zarzadzenia nr 48_2010.pdf - 38.257 KB) Data publikacji: 2011-02-09 11:03:36 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Nr 49/2010
(zarzadzenia nr 49_2010.pdf - 176.51 KB) Data publikacji: 2011-02-09 11:05:19 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 50/2010
(zarzadzenia nr 50_2010.pdf - 42.685 KB) Data publikacji: 2011-02-09 11:07:30 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 51/2010
(zarzadzenia nr 51_2010.pdf - 632.672 KB) Data publikacji: 2011-02-09 11:13:55 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 52/2010
(zarzadzenia nr 52_2010.pdf - 28.89 KB) Data publikacji: 2011-02-09 11:16:01 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 53/2010
(zarzadzenia nr 53_2010.pdf - 34.739 KB) Data publikacji: 2011-02-09 11:20:14 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

Zarządzenie Nr 54/2010
(zarzadzenia nr 54_2010.pdf - 29.53 KB) Data publikacji: 2011-02-09 11:51:19 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadania Projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -w części dotyczącej gminy Złota

Zarządzenie Nr 55/2010
(zarzadzenia nr 55_2010.pdf - 525.492 KB) Data publikacji: 2011-02-09 11:54:28 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 56/2010
(zarzadzenia nr 56_2010.pdf - 26.201 KB) Data publikacji: 2011-02-09 12:55:16 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Nr 57/2010
(zarzadzenia nr 57_2010.pdf - 25.443 KB) Data publikacji: 2011-02-09 12:57:08 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Nr 58/2010
(zarzadzenia nr 58_2010.pdf - 27.074 KB) Data publikacji: 2011-02-09 12:59:09 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie przyznania nagród pieniężnych za wieńce dożynkowe wykonane przez mieszkańców Gminy Złota na dożynki w dniu 29 sierpnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 59/2010
(zarzadzenia nr 59_2010.pdf - 222.163 KB) Data publikacji: 2011-02-09 13:18:34 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 60/2010
(zarzadzenia nr 60_2010.pdf - 47.185 KB) Data publikacji: 2011-02-09 13:27:43 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Nr 61/2010
(zarzadzenia nr 61_2010.pdf - 29.448 KB) Data publikacji: 2011-02-09 13:31:56 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Złota

Zarządzenie Nr 62/2010
(zarzadzenia nr 62_2010.pdf - 474.929 KB) Data publikacji: 2011-02-09 13:34:25 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 63/2010
(zarzadzenia nr 63_2010.pdf - 28.165 KB) Data publikacji: 2011-02-09 13:35:55 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 64/2010
(zarzadzenia nr 64_2010.pdf - 136.89 KB) Data publikacji: 2011-02-09 13:37:49 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 65/2010
(zarzadzenia nr 65_2010.pdf - 27.04 KB) Data publikacji: 2011-02-09 13:39:28 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 66/2010
(zarzadzenia nr 66_2010.pdf - 81.613 KB) Data publikacji: 2011-02-09 13:42:09 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Złotej i Miernowie, stanowiących własność Gminy Złota

Zarządzenie Nr 67/2010
(zarzadzenia nr 67_2010.pdf - 409.037 KB) Data publikacji: 2011-02-09 13:43:28 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 68/2010
(zarzadzenia nr 68_2010.pdf - 1917.399 KB) Data publikacji: 2011-02-09 13:46:14 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 69/2010
(zarzadzenia nr 69_2010.pdf - 235.236 KB) Data publikacji: 2011-02-09 13:47:34 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 70/2010
(zarzadzenia nr 70_2010.pdf - 497.426 KB) Data publikacji: 2011-02-10 10:20:39 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 71/2010
(zarzadzenie nr 71_2010.pdf - 1623.781 KB) Data publikacji: 2011-02-10 10:22:40 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 72/2010
(zarzadzenie nr 72_2010.pdf - 444.42 KB) Data publikacji: 2011-02-10 10:36:14 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania zespołu ds. obsługi administracyjno-techniczno-materialnej prac gminnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rady gminy, powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborach wójtów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

Zarządzenie Nr 73/2010
(zarzadzenie nr 73_2010.pdf - 249.383 KB) Data publikacji: 2011-02-10 10:38:21 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 74/2010
(zarzadzenie nr 74_2010.pdf - 2112.012 KB) Data publikacji: 2011-02-10 10:40:55 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 75/2010
(zarzadzenie nr 75_2010.pdf - 1239.584 KB) Data publikacji: 2011-02-10 10:47:33 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 76/2010
(zarzadzenie nr 76_2010.pdf - 2049.482 KB) Data publikacji: 2011-02-10 10:50:21 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 77/2010
(zarzadzenie nr 77_2010.pdf - 182.883 KB) Data publikacji: 2011-02-10 10:52:01 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złota na 2011 rok

Zarządzenie Nr 78/2010
(zarzadzenie nr 78_2010.pdf - 1787.845 KB) Data publikacji: 2011-02-10 10:55:59 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 79/2010
(zarzadzenie nr 79_2010.pdf - 2629.984 KB) Data publikacji: 2011-02-10 10:58:32 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 80/2010
(zarzadzenie nr 80_2010.pdf - 247.609 KB) Data publikacji: 2011-02-10 10:59:58 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbiory robót

Zarządzenie Nr 81/2010
(zarzadzenie nr 81_2010.pdf - 250.725 KB) Data publikacji: 2011-02-10 11:01:23 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 82/2010
(zarzadzenie nr 82_2010.pdf - 237.194 KB) Data publikacji: 2011-02-10 11:02:48 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 83/2010
(zarzadzenie nr 83_2010.pdf - 622.789 KB) Data publikacji: 2011-02-10 11:04:34 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 84/2010
(zarzadzenie nr 84_2010.pdf - 262.889 KB) Data publikacji: 2011-02-10 11:06:58 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie określenia opłat z tytułu wynajmu dodatkowych piwnic, pomieszczeń gospodarczych i garaży w obiektach w których są zlokalizowane lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 86/2010
(zarzadzenie nr 86_2010.pdf - 553.27 KB) Data publikacji: 2011-02-10 11:08:04 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 87/2010
(zarzadzenie nr 87_2010.pdf - 1839.069 KB) Data publikacji: 2011-02-10 11:09:48 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 88/2010
(zarzadzenie nr 88_2010.pdf - 279.969 KB) Data publikacji: 2011-02-10 11:10:56 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 89/2010
(zarzzadzenie nr 89_2010.pdf - 127.16 KB) Data publikacji: 2011-02-10 11:12:46 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 90/2010
(zarzzadzenie nr 90_2010.pdf - 243.751 KB) Data publikacji: 2011-02-10 11:14:29 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 92/2010
(zarzzadzenie nr 92_2010.pdf - 184.894 KB) Data publikacji: 2011-02-10 11:16:08 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 93/2010
(zarzzadzenie nr 93_2010.pdf - 2477.527 KB) Data publikacji: 2011-02-10 11:18:18 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 94/2010
(zarzzadzenie nr 94_2010.pdf - 427.824 KB) Data publikacji: 2011-02-10 11:20:42 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwami na terenie gminy Złota

Zarządzenie Nr 96/2010
(zarzadzenie nr 96_2010.pdf - 2714.832 KB) Data publikacji: 2011-02-10 11:24:02 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 97/2010
(zarzadzenie nr 97_2010.pdf - 267.262 KB) Data publikacji: 2011-02-10 11:25:53 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: e sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 98/2010
(zarzadzenie nr 98_2010.pdf - 517.319 KB) Data publikacji: 2011-02-10 11:27:02 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

zarzadzenie_nr95_2010.pdf
(zarzadzenie_nr95_2010.pdf - 26.772 KB) Data publikacji: 2012-05-28 09:22:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

zarzadzenie_nr85_2010.pdf
(zarzadzenie_nr85_2010.pdf - 26.113 KB) Data publikacji: 2012-05-30 09:28:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Złota.

zalacznik_do_regulaminu.pdf
(zalacznik_do_regulaminu.pdf - 59.272 KB) Data publikacji: 2012-05-30 09:30:33 Redaktor: Paweł Bochniak
regulamin_organizacyjny2010.pdf
(regulamin_organizacyjny2010.pdf - 206.736 KB) Data publikacji: 2012-05-30 09:31:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Regulamin orgaizacyjny Urzędu Gminy Złota 2010

zarzadzenie_nr91_2010.pdf
(zarzadzenie_nr91_2010.pdf - 889.733 KB) Data publikacji: 2012-05-30 09:33:10 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Złota na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

zarzadzenie_nr100_2010.pdf
(zarzadzenie_nr100_2010.pdf - 2892.994 KB) Data publikacji: 2012-05-30 11:53:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy Złota dla Urzędu Gminy Złota.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3626

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2011-02-08 08:03:52
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2011-02-08 08:04:26
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2012-05-30 11:53:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony