Archiwum przetargów

Opublikowany: 2023-02-14 14:15:44
Wygasł: 2023-02-28

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota

Opublikowany: 2022-12-09 13:44:10
Wygasł: 2022-12-25

Zakup, wdrożenie i konfiguracja Cyfrowej Platformy e-Usług Mieszkańca

Opublikowany: 2022-11-15 14:45:25
Wygasł: 2022-11-29

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Złota oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK”

Opublikowany: 2022-07-21 13:46:35
Wygasł: 2022-09-02

Wójt Gminy Złota ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2022-05-13 14:27:39
Wygasł: 2022-06-25

„Wymiana lamp oświetlenia drogowego na terenie Gminy Złota”.

Informacje dla wykonawców nr. 1

Informacje dla wykonawców nr. 2

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Opublikowany: 2022-05-06 14:43:26
Wygasł: 2022-06-23

Wójt Gminy Złota ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2022-04-20 09:55:41
Wygasł: 2022-05-25

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2022-03-24 14:34:26
Wygasł: 2022-04-05

Wójt Gminy Złota ogłasza przetarg ustny na sprzedaż drewna na pniu

Opublikowany: 2022-03-04 07:47:19
Wygasł: 2022-04-12

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2022-02-28 15:26:50
Wygasł: 2022-03-15

„Przebudowa drogi wewnętrznej Probołowice „Ścieżka – Łącznik” od km 0+000 do km 0+460”

Informacja dla wykonawców nr. 1 (jako załącznik)

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowany: 2021-12-22 15:11:22
Wygasł: 2022-01-22

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota”.

Informacja dla wykonawców nr. 1 i 2 (w rozwinięciu)

Opublikowany: 2021-11-10 11:53:10
Wygasł: 2021-12-06

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Złota oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK.

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowany: 2021-10-26 10:36:08
Wygasł: 2021-11-22

Podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Opublikowany: 2021-10-14 14:46:54
Wygasł: 2021-11-03

Przebudowa drogi wewnętrznej (działka Nr 277 i 371) Biskupice – granica gminy – Jurków od km 0+000 do km 0+750 dł. 750 mb.

Opublikowany: 2021-08-25 15:11:51
Wygasł: 2021-09-09

Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Remont drogi gminnej 402008T Kostrzeszyn „Korce od km 0+000 do km 0+835 dł. 835 mb.

UWAGA! ZMIANA TERMINU PRZETARGU ORAZ NOWY ZAKRES

Opublikowany: 2021-07-07 10:38:50
Wygasł: 2021-07-22

REMONT POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA KLUB SENIORA W PEŁCZYSKACH

- Informacja o przeznaczonej kwocie [pdf]
- Informacja z otwarcia ofert 22.07.2021 r.

Opublikowany: 2021-05-26 10:56:54
Wygasł: 2021-06-10

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 341/8 położonej w miejscowości Złota, Gmina Złota

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

UWAGA!!! PYTANIA I ODPOWIEDZI

Opublikowany: 2021-04-09 09:28:35
Wygasł: 2021-05-11

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2021-04-09 09:28:39
Wygasł: 2021-05-11

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2021-02-02 12:46:12
Wygasł: 2021-02-14

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

ODWOŁANIE PRZETARGU


znalezionych: 260 na 13 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>