2020
Załączone pliki:

Lista kontrolna PROW 2014-2020
(lista_kontrolna_sbrr2014_2020.pdf - 129.913 KB) Data publikacji: 2022-06-02 14:15:35 Redaktor: Paweł Bochniak
Protokół kontroli PIP
(protokol_kontroli_pip082020.pdf - 287.391 KB) Data publikacji: 2022-06-02 14:15:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl