Strona główna BIP
Urząd Gminy Złota - Biuletyn Informacji Publicznej www.gminazlota.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Nabor
Przetargi
Archiwum przetargów

 Urząd Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Złota
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Złota
Kontrole
Poradnik Bezpieczeństwo i ja
Dokumenty do pobrania
Kontrola zarządcza

 Władze Gminy

Rada Gminy
Wójt Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy Złota
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
Obwody głosowania
Wybory samorządowe 2014
Wybory ławników do sądów powszechnych
Instrukcja kancelaryjna
Strategia rozwoju Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
Plan Gospodarki Odpadami
Program Ochrony Środowiska
Program usuwania azbestu

 Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia radnych
Oświadczenia pracowników samorządowych

 Gospodarka majątkiem

Majątek Gminy
Budżet Gminy
Wieloletnia Prognoza Finansowa

 Akty prawne

Uchwały
Protokoły z posiedzeń
Zarządzenia Wójta Gminy

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Kultura
Zdrowie
Gospodarka komunalna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 Jednostki pomocnicze

Sołectwa

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 

NAZWA: Urząd Gminy Złota

RODZAJ: Gmina wiejska

ADRES:
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota

NIP: 662-12-30-633
REGON: 000545337

KONTAKT:
Telefon 41 356 16 01; 356 16 33; 356 16 96
Fax 41 356 16 48
Adres e-mailug@gminazlota.pl

Wójt:
Tadeusz Sułek
Telefon 41 356 16 33 w 11
Adres e-mailwojt@gminazlota.pl

SEKRETARZ:
Ireneusz Gołuszka
Telefon 41 356 16 01 w 12
Adres e-mailsekretarz@gminazlota.pl

SKARBNIK:
Alicja Jaworska
Telefon 41 356 16 01 w 20
Adres e-mailjaworska@gminazlota.pl

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Złotej od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30.

Rachunek bankowy do uiszczania należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także opłat za gospodarowanie odpadami:

Bank Spółdzielczy w Pińczowie o/Złota
49850900022004400004040001
NIP GMINY ZŁOTA:
662-17-50-002


Aktualności z Gminy Złota znajda Państwo na stronie Urzedu Gminy Złota, która znajduje się pod adresem: www.gminazlota.pl