Zapraszamy na Sesję

2021-09-29 07:36:04 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

OBWIESZCZENIE o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-09-21 12:00:38 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - ekspertyza

2021-09-10 13:03:05 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2021-08-31 11:38:44 Zaproszenia, zapytania ofertowe

,,Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, gospodarki wodnej, melioracji wodnych, dotyczącej ustalenia czy zmiany na gruncie działki nr 27 miejscowości Miernów gm. Złota powodują zakłócenie stosunków wodnych na gruncie, a także, czy to zakłócenie szkodliwie oddziaływuje na grunty wnioskodawczyni tj. działkę nr 30 w miejscowości Miernów gm. Złota – /rozeznanie cenowe/ więcej»

Obwieszczenie konserwatora zbytków

2021-08-26 10:03:23 Obwieszczenia

Obwieszczenie konserwatora w rozwinięciu... więcej»

OBWIESZCZENIE

2021-08-25 15:18:41 Obwieszczenia

treść w rozwinięciu.. więcej»

OBWIESZCZENIE

2021-08-23 10:41:28 Sesje

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Złota

2021-08-05 14:38:47 Sesje

11.08.2021 o godzinie 08:00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej odbędzie się Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Złota.
więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-07-30 13:44:50 Ogłoszenia o naborze

referent ds. obsługi programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500+ ) więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2021-07-30 09:16:28 Zaproszenia, zapytania ofertowe

1. Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej , ul Parkowa 18, 28-425 Złota, zaprasza do złożenia oferty na: Budowa altany, wiaty, budynku gospodarczego oraz roboty budowlane przy scenie na działce nr ew.346/6, 357/1 i 358/1,obr. Złota gm. Złota”. więcej»