Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2018-04-12 10:23:01Rok 2018
2018-03-27 08:01:43Kontrola zarządcza
2018-03-23 10:22:54Uchwały z 2018 r.
2018-03-23 10:22:07Obwody głosowania
2018-03-22 14:34:39Rok 2018
2018-03-21 15:04:40Stan jakości wody
2018-03-20 12:54:43Uchwały z 2018 r.
2018-03-19 08:48:40Stan jakości wody
2018-03-15 12:20:55Stan jakości wody
2018-03-15 12:15:10Uchwały 2016
2018-03-15 12:13:59Uchwały z 2018 r.
2018-03-12 10:00:01Uchwały z 2017 r.
2018-03-08 12:19:08Stan jakości wody
2018-03-06 14:44:58Kwartał IV
2018-03-01 12:11:37Uchwały z 2018 r.
2018-02-21 13:46:27Rok 2017
2018-02-07 13:48:26Decyzje
2018-01-29 09:27:22Rok 2018
2018-01-23 10:52:36Stan jakości wody
2018-01-05 12:04:24Rok 2018
2018-01-05 12:04:15Podatki i opłaty lokalne
2018-01-05 12:03:01Uchwały z 2017 r.
2018-01-05 12:02:03Podatki i opłaty lokalne
2018-01-03 15:05:52Kwartał III
2018-01-03 15:01:21Rok 2018
2018-01-03 14:58:58Rok 2017
2017-12-27 10:01:50Uchwały z 2017 r.
2017-12-19 14:02:56Rok 2018
2017-12-19 14:00:55Rok 2017
2017-12-19 14:00:29Rok 2018
2017-12-19 13:52:30na 2018 rok
2017-12-19 09:49:51za 2016 rok
2017-12-19 09:07:31za 2016 rok
2017-12-14 13:53:58za 2016 rok
2017-12-14 13:53:32za 2016 rok
2017-12-14 13:18:32Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektrycz. i paliwa
2017-12-04 11:48:04Rok 2017
2017-11-09 14:57:48za 2016 rok
2017-11-09 14:56:15za 2016 rok
2017-11-07 11:50:23Stan jakości wody