Uchwały z 2012 R.

Wersja do druku

Rok 2012

Załączone pliki:

uchwala_nr_76_12
(uchwala_nr_76_12.PDF - 963.212 KB) Data publikacji: 2013-09-11 14:47:58 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Złotej na 2012 rok

uchwala_nr_77_12
(uchwala_nr_77_12.PDF - 386.718 KB) Data publikacji: 2013-09-11 14:53:38 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Złota

uchwala_nr_78_12
(uchwala_nr_78_12.PDF - 1154.787 KB) Data publikacji: 2013-09-11 14:54:43 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

uchwala_nr_79_12
(uchwala_nr_79_12.PDF - 1975.157 KB) Data publikacji: 2013-09-11 14:56:43 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018

uchwala_nr_80_12
(uchwala_nr_80_12.PDF - 543.318 KB) Data publikacji: 2013-09-11 14:58:00 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie poparcia stanowiska Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego dotyczącego sytuacji w oświacie w gminach województwa świętokrzyskiego

uchwala_nr_81_12
(uchwala_nr_81_12.PDF - 489.846 KB) Data publikacji: 2013-09-11 14:59:22 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2012

uchwala_nr_82_12
(uchwala_nr_82_12.PDF - 1400.67 KB) Data publikacji: 2013-09-11 15:00:22 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

uchwala_nr_83_12
(uchwala_nr_83_12.PDF - 1982.668 KB) Data publikacji: 2013-09-11 15:01:39 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018

uchwala_nr_84_12
(uchwala_nr_84_12.PDF - 285.12 KB) Data publikacji: 2013-09-11 15:03:26 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"

uchwala_nr_85_12
(uchwala_nr_85_12.PDF - 2539.646 KB) Data publikacji: 2013-09-11 15:04:41 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

uchwala_nr_86_12
(uchwala_nr_86_12.PDF - 2508.737 KB) Data publikacji: 2013-09-11 15:06:06 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018

uchwala_nr_87_12
(uchwala_nr_87_12.PDF - 183.213 KB) Data publikacji: 2013-09-11 15:06:45 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pińczowskiego

uchwala_nr_88_12
(uchwala_nr_88_12.PDF - 175.718 KB) Data publikacji: 2013-09-11 15:07:23 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie nabycia gruntu na własność Gminy Złota

uchwala_nr_89_12
(uchwala_nr_89_12.PDF - 88.582 KB) Data publikacji: 2013-09-11 15:08:23 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Złota za 2011 rok

uchwala_nr_90_12
(uchwala_nr_90_12.PDF - 98.657 KB) Data publikacji: 2013-09-11 15:09:30 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

uchwala_nr_91_12
(uchwala_nr_91_12.PDF - 1119.866 KB) Data publikacji: 2013-09-11 15:13:28 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/38/2011 roku Rady Gminy w Złotej z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie kontynuacji działalności Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu w ramach projektu ,, Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we współpracy z Fundacją Ekologiczną - Wychowanie i Sztuka ,,Elementarz"

uchwala_nr_92_12
(uchwala_nr_92_12.PDF - 262.48 KB) Data publikacji: 2013-09-11 15:16:28 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/37/2011 Rady Gminy w Złotej z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie kontynuacji działalności Ośrodka Edukacji Przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Miernowie ws ramach projektu ,,Pomocna Dłoń" realizowanego w ramach Konkursu MEN ,,Alternatywne formy edukacji przedszkolnej".

uchwala_nr_93_12
(uchwala_nr_93_12.PDF - 120.87 KB) Data publikacji: 2013-09-11 15:19:02 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmiany do Uchwały Nr XV/81/2012 Rady Gminy Złota z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w 2012 roku

uchwala_nr_94_12
(uchwala_nr_94_12.PDF - 4226.545 KB) Data publikacji: 2013-09-11 15:21:12 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Złota

uchwala_nr_95_12
(uchwala_nr_95_12.PDF - 1113.268 KB) Data publikacji: 2013-09-11 15:22:34 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej za 2011 rok

uchwala_nr_96_12
(uchwala_nr_96_12.PDF - 1105.241 KB) Data publikacji: 2013-09-11 15:23:55 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2011 rok

uchwala_nr_97_12
(uchwala_nr_97_12.PDF - 1812.283 KB) Data publikacji: 2013-09-19 08:35:13 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

uchwala_nr_98_12
(uchwala_nr_98_12.PDF - 2782.935 KB) Data publikacji: 2013-09-19 08:37:22 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018

uchwala_nr_99_12
(uchwala_nr_99_12.PDF - 206.197 KB) Data publikacji: 2013-09-19 08:40:57 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

uchwala_nr_101_12
(uchwala_nr_101_12.PDF - 1816.805 KB) Data publikacji: 2013-09-19 08:44:10 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

uchwala_nr_100_12
(uchwala_nr_100_12.PDF - 179.812 KB) Data publikacji: 2013-09-19 08:53:38 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmiany do Uchwały Nr XVI/84/2012 Rady Gminy Złota z dnia 14 maja 2012r.: w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"

uchwala_nr_102_12
(uchwala_nr_102_12.PDF - 1184.991 KB) Data publikacji: 2013-09-19 08:55:10 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018

uchwala_nr_103_12
(uchwala_nr_103_12.PDF - 200.137 KB) Data publikacji: 2013-09-19 08:56:11 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

uchwala_nr_104_12
(uchwala_nr_104_12.PDF - 132.678 KB) Data publikacji: 2013-09-19 08:58:07 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmiany uchwały na VI/24/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso

uchwala_nr_105_12
(uchwala_nr_105_12.PDF - 192.61 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:00:40 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku wspólnie z Powiatem Pińczowskim w ramach programu wieloletniego pod nazwą ,, Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"

uchwala_nr_106_12
(uchwala_nr_106_12.PDF - 201.908 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:01:24 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie wysokości opłat za centralne ogrzewanie

uchwala_nr_107_12
(uchwala_nr_107_12.PDF - 2890.498 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:02:49 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

uchwala_nr_108_12
(uchwala_nr_108_12.PDF - 2729.948 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:04:39 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018

uchwala_nr_109_12
(uchwala_nr_109_12.PDF - 653.347 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:05:50 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie podziału Gminy Złota na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

uchwala_nr_110_12
(uchwala_nr_110_12.PDF - 1766.923 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:07:17 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

uchwala_nr_111_12
(uchwala_nr_111_12.PDF - 187.525 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:10:39 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie: uchylenia uchwały nr XIX/105/2012 rady gminy złota z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w 2013 roku wspólnie z Powiatem Pińczowskim w ramach programu wieloletniego pod nazwą ,,Narodowy Program dróg lokalnych - II etap bezpieczeństwo - dostępność - rozwój

uchwala_nr_112_12
(uchwala_nr_112_12.PDF - 191.354 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:12:26 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zobowiązań przekraczających granicę ustaloną corocznie przez radę gminy na realizację inwestrycji pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej na 0075T Chroberz - wola chroberska - zagaje stradowskie

uchwala_nr_113_12
(uchwala_nr_113_12.PDF - 2888.953 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:14:07 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018

uchwala_nr_114_12
(uchwala_nr_114_12.PDF - 109.251 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:14:55 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

uchwala_nr_115_12
(uchwala_nr_115_12.PDF - 230.969 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:15:41 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

uchwala_nr_116_12
(uchwala_nr_116_12.PDF - 574.915 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:16:39 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

uchwala_nr_117_12
(uchwala_nr_117_12.PDF - 216.822 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:17:28 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ,, Trasy Rowerowe EuroVelo"

uchwala_nr_118_12
(uchwala_nr_118_12.PDF - 213.605 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:18:33 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie podziału gminy Złota na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

uchwala_nr_119_12
(uchwala_nr_119_12.PDF - 2751.821 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:20:08 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota

uchwala_nr_120_12
(uchwala_nr_120_12.PDF - 244.007 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:21:00 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

uchwala_nr_121_12
(uchwala_nr_121_12.PDF - 330.648 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:22:00 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwala_nr_122_12
(uchwala_nr_122_12.PDF - 820.888 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:23:39 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Złota

uchwala_nr_123_12
(uchwala_nr_123_12.PDF - 248.263 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:25:16 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

uchwala_nr_124_12
(uchwala_nr_124_12.PDF - 2022.129 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:26:12 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

uchwala_nr_125_12
(uchwala_nr_125_12.PDF - 5197.291 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:28:05 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2013 rok

uchwala_nr_126_12
(uchwala_nr_126_12.PDF - 2172.332 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:29:37 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2018

uchwala_nr_127_12
(uchwala_nr_127_12.PDF - 760.711 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:31:15 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani oraz Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na 2013 rok

uchwala_nr_128_12
(uchwala_nr_128_12.PDF - 174.027 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:31:43 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie nabycia gruntu na własność Gminy Złota

uchwala_nr_129_12
(uchwala_nr_129_12.PDF - 1520.311 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:33:32 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.

uchwala_nr_130_12
(uchwala_nr_130_12.PDF - 112.095 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:37:25 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Złota /Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej w 2013 roku do projektu systemowego pn. ,,Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Złota" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji ; Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej .

uchwala_nr_131_12
(uchwala_nr_131_12.PDF - 2599.688 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:38:38 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

uchwala_nr_132_12
(uchwala_nr_132_12.PDF - 2070.476 KB) Data publikacji: 2013-09-19 09:39:56 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałe w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3711

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2012-05-11 08:51:08
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2012-05-11 08:51:29
Ostatnia zmiana: Adrian Oziębłowski, data: 2013-09-19 09:39:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony