Księgi rejestrowe instytucji kultury

Wersja do druku

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Złota, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj.Dz. U. z 2017 r. poz.862 z późń zm.)

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
-otwarty dostęp do rejestru;
-wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej- na wniosek.
2. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne.
3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Złota prowadzi Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, tel. 41 356 16 33.


Załączone pliki:

tabela_rejestr_instucji_kultury_zlota
(tabela_rejestr_instucji_kultury_zlota.doc - 28.16 KB) Data publikacji: 2014-05-19 14:20:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Rejestr Instytucji Kultury Gmina Złota

Rejestr Instytucji Kultury w Gminie ZŁOTA
(tabela_rejestr_instucji_kultury_zlota2.doc - 31.232 KB) Data publikacji: 2018-08-09 12:02:23 Redaktor: Paweł Bochniak
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
(ksiegarejestrowagbp1.doc - 46.08 KB) Data publikacji: 2018-08-09 12:02:37 Redaktor: Paweł Bochniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 11619

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Gunia, data: 2003-06-27 19:01:40
Opublikował(a): Grzegorz Gunia, data publikacji: 2003-08-06 11:45:42
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2018-08-09 12:02:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony