Instrukcja kancelaryjnaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-10-12 09:42:56

Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej "Instrukcją", określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędzie gminy Złota.

Powrót