Rok 2018

Wersja do druku

Rok 2018

Załączone pliki:

Uchwała II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
(uchwalanr2751.pdf - 47.045 KB) Data publikacji: 2018-01-03 15:00:14 Redaktor: Paweł Bochniak
Uchwała II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o możliwości sfma wania deficytu
(uchwalanr2753.pdf - 32.633 KB) Data publikacji: 2018-01-03 15:01:03 Redaktor: Paweł Bochniak
Uchwała Nr 2826/2018
(uchwalanr2826_2018.pdf - 46.098 KB) Data publikacji: 2018-04-23 11:16:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Złota za 2017 rok

Uchwała Nr 2870/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
(rioopinia2018.pdf - 117.364 KB) Data publikacji: 2018-06-21 13:11:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego przez Gminę Złota.

Uchwała Nr 2797/2018 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złota.
(uchwalario_nr27972018.pdf - 736.639 KB) Data publikacji: 2018-08-08 11:40:10 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr 2797/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złota.

Uchwała Nr 2926/2018
(uchwalanr29262018.pdf - 1524.335 KB) Data publikacji: 2018-12-17 12:54:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr 2926/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Złota na 2019 rok

Uchwała Nr 2927/2018
(uchwalanr29272018.pdf - 1288.512 KB) Data publikacji: 2018-12-17 12:55:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr 2927/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Złota w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złota na 2019 rok i lata następne

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1090

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2018-01-03 14:58:47
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2018-01-03 14:59:11
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2018-12-17 12:54:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony