Statut Gminy ZłotaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-12-13 11:15:50

Zgodnie z art. 164 Konstytucji RP gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, ma osobowość prawną. Przysługują jej prawa własności i inne prawa majątkowe.

Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.

Zgodnie z art. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) o ustroju gminy stanowi jej statut.Załączone pliki
StatutGminy.PDFStatut Gminy (StatutGminy.PDF - 2057.15 KB)
Data publikacji: 2004-07-20 11:58:54 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: Statut Gminy Złota

Powrót