WYNIKI KONSULTACJI

2016-09-01 12:02:51 Aktualnosci

WYNIKI KONSULTACJI

W konsultacjach  projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złota przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Złota w terminie od 09 sierpnia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. nie zgłoszono żadnych wniosków.

                                                                                                          Wójt

                                                                                              mgr Tadeusz Sułek

Zobacz również: