Obwieszczenie - Niegosławice

2024-06-14 12:15:48 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku gospodarczego wraz z rampą rozładunkową na działce 142/7 w Niegosławicach. więcej»

Obwieszczenie 01.03.2024 r.

2024-03-05 10:07:46 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej GPI-I-6730.15.23 dotyczącej budowy żłobka wraz z infrastrukturą techniczną, zbiornikiem na wody opadowe. Lokalizacja inwestycji na działkach o nr ew. 341/5, 341/6, 341/4, 362/1. więcej»

Obwieszczenie 04.03.2024 r.

2024-03-05 09:42:48 Obwieszczenia

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci
kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota na działkach 1096/4, 1071/1, 1175/1, 1165, 1533, 1569 obręb 2 Chroberz; 177 obręb 9 Rudawa; 170/1 obręb 6 Nieprowice; 441 obręb 5 Niegosławice; 334/2, 136 obręb Złota, gmina Złota. więcej»

Obwieszczenie zmieniajace obwieszczenie w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej

2024-02-29 11:57:24 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Obwieszczenie - Wody Polskie

2024-01-26 10:48:02 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Obwieszczenie

2024-01-23 12:16:44 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 10 §1 kpa ( tj.Dz.U.z 2023 r,poz.775 ze zm.) informuję , że dnia 23.01.2024 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPI-I-6220.1.23 dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chroberz, Rudawa, Nieprowice, Niegosławice i Złota, gmina Złota; modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotej, likwidacja obiektu oczyszczalni ścieków w Chrobrzu, gmina Złota, powiat pińczowski , woj. Świętokrzyskie.
więcej»

Obwieszczenie

2024-01-10 14:56:02 Obwieszczenia

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r. więcej»

Obwieszczenie o obwodach

2023-09-15 09:39:46 Obwieszczenia

w rozwinięciu.... więcej»

Obwieszczenie

2023-09-08 11:34:04 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej»

Zawiadomienie - obwieszczenie 19.06.2023 r.

2023-06-19 13:03:51 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»