Wójt Gminy Złota informuje

2016-12-09 09:29:23 Ogłoszenia

Wójt Gminy Złota

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79  wywieszony został na okres 21 dni, to jest od dnia 09.12.2016 do dnia 29.12. 2016 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota, położonych w gminie Złota, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej i przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zobacz również: