Przetarg

2005-08-18 10:54:18 Ogłoszenia

Wójt Gminy Złota O G Ł A S Z A II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Wójt Gminy Złota O G Ł A S Z A II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota. Nr. dz. położenie: 1065, Chroberz Pow. dz. m kw.: 3100 Nr. ksiegi wieczystej: 19438 Opis nierucomosci: Nieruchomość zabudowana. Charakter zab. mieszkalno usługowy Przeznacz. w planie z.p.: Brak planu zagospodar. przestrzennego Rodzaj zabudowy: Budynek mieszkalny, parter i piętro oraz budynek gospodarczy (garaż) Cena wywoławcza: 45 000zł Wadium: 2 700zł Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2005 r. o godz. 9-tej w budynku Urzędu Gminy Złota (świetlica). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu najpóźniej w dniu 22 września 2005r. w kasie Urzędu Gminy Złota pok. nr 3 w godz. 8-15. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Złotej w pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr (041) 356-16- 01 wew. 16.

Zobacz również: