Wójt Gminy Złota informuje

2017-12-06 14:33:16 Ogłoszenia

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota

ul. Sienkiewicza 79  wywieszony został na okres 21 dni, to jest od dnia 07.12.2017 r. do dnia 29.12.2017 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota, położonych w miejscowości Nieprowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu.       

Zobacz również: