Ogłoszenia

2018-03-14 10:20:59 Ogłoszenia

Wójt Gminy Złota działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje,

Wójt Gminy Złota
działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79  wywieszony został na okres 21 dni, to jest od dnia 13.03.2018 do dnia 03.04. 2018 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota, położonych w Miernowie i Nieprowicach, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
                                                                     

(-) Wójt Gminy Złota

Zobacz również: