Wójt Gminy Złota informuje

2018-09-04 10:32:17 Ogłoszenia

działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wójt Gminy Złota

działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia

21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami

informuje,

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79  wywieszony został na okres 21 dni, to jest od dnia 03.09.2018 do dnia 24.09. 2018 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota, położonych w Kostrzeszynie, Złotej  i Probołowicach, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zobacz również: