Sesja Rady Gminy

2005-12-20 12:38:42 Sesje

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Gminy Złota, która obędzie się 29 grudnia 2005r.

I. część – godz. 9:15 – zwiedzanie oczyszczalni II. część – godz. 10:00 – Szkoła Podstawowa Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 4. Budżet Gminy na 2006 r. a. wystąpienie Wójta Gminy, b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, c. opinia Komisji Rolnictwa, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Promocji, d. dyskusja e. podjęcie uchwały 5. Podjęcie uchwał: a. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złota, b. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 6. Zmiany w budżecie. 7. Informacja Wójta o podjętych działaniach między sesjami. 10. Interpelacje i zapytania. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mlaskawa Włodzimierz

Zobacz również: