INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY ZŁOTA O MIEJSCU, DACIE I GODZINIE PRZEPROWADZENIA LOSOWANIA CZŁONKÓW

2018-09-21 13:53:11 Aktualnosci

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE ORAZ DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Na podstawie art. 182 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, Urzędnik wyborczy Gminy Złota informuje, że w związku ze zgłoszeniem do składu komisji, liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład,  w dniu 24 września  2018 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Złotej - odbędzie się publiczne losowanie w celu ustalenia składu komisji w następujących obwodowych komisjach wyborczych;

1.     Obwodowej Komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 w Złotej;

2.     Obwodowej Komisji wyborczej ds. ustalenia wyników z głosowania w obwodzie nr 1 w Złotej;

3.     Obwodowej Komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 w Chrobrzu;

4.     Obwodowej Komisji wyborczej ds. ustalenia wyników z głosowania w obwodzie nr 2 w Chrobrzu;  

5.     Obwodowej Komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Pełczyskach;

6.     Obwodowej Komisji wyborczej ds. ustalenia głosowania w obwodzie nr 3 w Pełczyskach;

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

                                                                           Urzędnik Gminy Złota

                                                                              /-/ Dorota Frączek

Zobacz również: