INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko : pracownik socjalny

2018-11-07 11:34:18 Ogłoszenia o naborze

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Ewa Ścipiór zamieszkała w miejscowości Stawiszyce .

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatem spełniającym wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat oceniany był według następujących kryteriów :

-kwalifikacje,

- przydatność do pracy na stanowisku pracownik socjalny,

- komunikatywność,

- sposób prezentacji .

Kandydat spełnił  wymogi określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał  pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazał się wiedzą niezbędną do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego .

                                                                                                               Kierownik GOPS w Złotej

                                                                                                                          Gil Agnieszka

Zobacz również: