Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota

2019-02-13 14:21:35 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Porządek posiedzenia :
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Ośrodka Edukacji Przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Miernowie dla której organem prowadzącym jest Gmina Złota osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu dla której organem prowadzącym jest Gmina Złota osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej im Jana Jasińskiego w Miernowie dla kórej organem prowadzącym jest Gmina Złota osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub     osobie fizycznej.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Chrobrzu dla której organem prowadzącym jest Gmina Złota osobie    prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej
9.    Interpelacje i zapytania.
10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
11.   Wolne wnioski.
12.   Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam  Wypych

Zobacz również: