ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-08-09 10:14:07 Ogłoszenia

Zamawiający: Gmina Złota Przedmiot zamówienia: Remont rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej Nr 402013T Kostrzeszyn Górki Kostrzeszyńskie od km 0+000 do km 1+880

Zobacz również: