INFORMACJA O WYNIKACH

2020-02-06 14:52:57 Aktualnosci

Gmina Złota ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, informuje, że w dniu 04.02.2020 r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne pn. Organizacja transportu dla uczniów gminy Złota realizowanego w ramach projektu ,,Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy".

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty ważne z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożyli Wykonawcy:

Krajowy Przewóz osób i Rzeczy

Sławomir Nowak

Probołowice 46,28-425 Złota

Cena brutto: 90

Spełnienie klauzuli społecznej : 0

Ilość punktów łącznie: 90

Zobacz również: