Wójt Gminy Złota informuje

2020-12-22 10:43:53 Ogłoszenia

...

Wójt Gminy Złota

działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia

21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami

informuje,

że     na    tablicy  ogłoszeń    przed  siedzibą  Urzędu  Gminy Złota

został     wywieszony    na    okres   21   dni   to   jest   w  terminie

od 22.12.2020 r. do dnia 13.01.2021 r. wykaz nieruchomości  stanowiących   własność   Gminy  Złota  położonych Nieprowicach  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

(-)Wójt Gminy Złota

Zobacz również: