INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-07-30 13:44:50 Ogłoszenia o naborze

referent ds. obsługi programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500+ )

na stanowisko pracy :  referent ds. obsługi programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci  ( Program Rodzina 500+ ) 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani   Małgorzata Górniak  zamieszkała  Pełczyska   .

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Górniak  spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą oraz znajomością zagadnień z zakresu proponowanego stanowiska. Ponadto posiada odpowiednie predyspozycje oraz doświadczenie do wykonywania zadań na wskazanym stanowisku

                                                                                                        Kierownik GOPS w Złotej
                                                                                                                Agnieszka Gil

Zobacz również: