Zaproszenie na sesję

2022-02-22 10:31:09 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 25 lutego 2022 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031.

8.     Interpelacje i zapytania.

9.      Wolne wnioski.

10.  Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

Zobacz również: