Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Złota

2022-10-18 08:57:09 Ogłoszenia

w rozwinięciu...

Zgodnie z art. 10 §1 KPA ( tj.Dz.U. z 2022 r,poz.2000 ze zm.) informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Złota projektowanego do realizacji przez Gminę Złota „ul. Sienkiewicza 79,28-425 Złota.

Zobacz również: