Trzeci przetarg ustny nieograniczony

2022-11-02 08:23:06 Ogłoszenia

Wójt Gminy Złota ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Złota

Nieruchomość lokalowa znajdująca się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Parkowej 16      w Chrobrzu o numerze lokalu 4.

Budynek znajduje się na działce nr 1068/10 o powierzchni 0,0425 ha dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie prowadzi księgę wieczystą numer KI1P/00034765/8.

Powierzchnia lokalu: 56,74 m2

Opis lokalu: trzy pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Lokal położony na  I piętrze. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,27 m2

Udział w nieruchomości wspólnej: 6301/20416

            - cena wywoławcza – 69 000,00 zł.

            - wadium –6900,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium  oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

- w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sadowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Złota nr 81 8509 0002 2004 4000 0404 000  w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej  w dniu 25 listopada 2022 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod  nr 600 553 185

 

(-)Wójt Gminy Złota

Zobacz również: