OBWIESZCZENIE

2023-03-21 14:01:14 Obwieszczenia

Gminnej Komisji Wyborczej w Złotej

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Złotej

z dnia 21 marca 2023 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Złota zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Gminna Komisja Wyborcza w Złotej podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Złota zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r.

Listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym przyznano następujące numery:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY WARSZAWA

2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWA PIECZONKI

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Złotej

Przemysław Adam Płatek

Zobacz również: