Zarządzenie w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA NR 26/2023 WÓJTA GMINA ZŁOTA z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

2023-05-08 12:32:10 Ogłoszenia

więcej w rozwinięciu...

Opis: w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA NR 26/2023 WÓJTA GMINA ZŁOTA z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej

Zobacz również: