Sesja Rady Gminy Złota - 31.08.2023 r.

2023-08-30 15:24:04 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 31 sierpnia 2023 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota od dnia 1 września 2023 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Złota do wsparcia i rozwoju Giełdy Rolnej na terenie miasta Pińczów oraz finansowanie zatrudnienia koordynatora tej giełdy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad.

Zobacz również: