Obwieszczenie

2024-01-23 12:16:44 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 10 §1 kpa ( tj.Dz.U.z 2023 r,poz.775 ze zm.) informuję , że dnia 23.01.2024 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPI-I-6220.1.23 dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chroberz, Rudawa, Nieprowice, Niegosławice i Złota, gmina Złota; modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotej, likwidacja obiektu oczyszczalni ścieków w Chrobrzu, gmina Złota, powiat pińczowski , woj. Świętokrzyskie.

Zobacz również: