Wójt Gminy Złota informuje

2010-01-25 12:21:14 Ogłoszenia

Wójt Gminy Złota informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złota 109 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 21.01. 2010 r. do 11.02.2010 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Zobacz również: