Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2024-05-27 13:43:12 Ogłoszenia

Decyzja znak: K.RZT.70.42.2024 z dnia 8 maja 2024 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Złota,na okres 3 lat.

Wnioskodawca: Gmina Złota.

Data wydania decyzji: 8 maja 2024 r.

NOWA TARYFA OBOWIĄZUJE OD 01 CZERWCA 2024 r.

Zobacz również: