Decyzja uchylająca GPI-I-6730.9.23 dot. inwestycji pod nazwą „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej”

2024-05-29 10:44:38 Ogłoszenia

Decyzja uchylająca GPI-I-6730.9.23 dot. inwestycji pod nazwą „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej”

Zobacz również: