Ogłoszenie

2004-11-30 13:39:37 Ogłoszenia

Urząd Gminy Złota informuje, że do końca 2004 roku będą bezpłatnie wydawane zaświadczenia

o zmianie we wpisie ewidencji działalności gospodarczej w przypadku jeśli zmiana obejmuje jedynie uzupełnienie wpisu poprzez określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

Zobacz również: