Rok 2023Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2023-05-12 12:43:45

Załączone pliki:

Zarządzenie nr. 11/2023
(zarzadzenienr11_2023.pdf - 979.5 KB) Data publikacji: 2023-02-03 14:13:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Zarządzenie nr. 2/2023
(zarzadzenie_nr2_2023.pdf - 1957.314 KB) Data publikacji: 2023-02-07 10:06:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich na terenie gminy Złota

Zarządzenie nr. 13/2023
(zarzadzenie_nr13_2023.pdf - 1270.244 KB) Data publikacji: 2023-02-16 13:30:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Złota w okręgu wyborczym nr 1

Zarządzenie nr. 8/2023
(zarzadzenie_nr8_2023.pdf - 1389.362 KB) Data publikacji: 2023-02-17 08:22:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie nr. 26/2023
(zarzedzenie26_2023.pdf - 235.635 KB) Data publikacji: 2023-04-24 08:51:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej

Zarządzenie nr. 29/2023
(zarzadzenie29_2023.pdf - 236.482 KB) Data publikacji: 2023-05-08 12:30:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA NR 26/2023 WÓJTA GMINA ZŁOTA z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej

Powrót