Uchwały z 2008 R

Wersja do druku

2008

Załączone pliki:

uchwala136308
(uchwala136408.pdf - 38.417 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:14:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej katergorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników jednostek działajacych w zakresie oświaty /nie będacych nauczycielami/, opeki społecznej oraz zakladu komunalnego.

uchwala136508
(uchwala136508.pdf - 37.823 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:16:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W spraiw uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Złota.

uchwala136608
(uchwala136608.pdf - 27.133 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:18:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota we wsi Nieprowice.

uchwala136708
(uchwala136708.pdf - 27.107 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:18:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gmniy Złota we wsi Kostrzeszyn.

uchwala136808
(uchwala136808.pdf - 33.286 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:19:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmiany uchwały dotyczącej nabycia gruntu Powiatu Pinczów na własność Gminy Złota

Budżet na 2008 rok.
(uchwala147008.pdf - 630.06 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:20:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Złotej na 2008 rok.

uchwala167608
(uchwala167608.pdf - 33.976 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:21:16 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biskupice Gmina Złota.

uchwala167708
(uchwala167708.pdf - 33.252 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:21:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chroberz Gmina Złota.

uchwaly 2008
(uchwala167808.pdf - 33.752 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:22:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kostrzeszyn Gmina Złota.

uchwala167908
(uchwala167908.pdf - 33.294 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:22:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miernów Gmina Złota.

uchwala168008
(uchwala168008.pdf - 33.723 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:23:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W spraiw zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowośi Niegosławice Gmina Złota.

uchwala168108
(uchwala168108.pdf - 33.9 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:23:42 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nieprowice Gmnia Złota.

uchwala168208
(uchwala168208.pdf - 34.243 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:24:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pełczyska Gmnia Złota.

uchwala168308
(uchwala168308.pdf - 33.935 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:24:32 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Probołowice Gmina Złota.

uchwala168408
(uchwala168408.pdf - 33.673 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:24:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W spraiw zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudawa Gmina Złota.

uchwala168508
(uchwala168508.pdf - 33.9 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:25:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stawiszyce Gmina Złota.

uchwala168608
(uchwala168608.pdf - 33.788 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:25:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojsławice Gmina Złota.

uchwala168708
(uchwala168708.pdf - 34.152 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:26:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Chroberska Gmnia Złota.

uchwala168808
(uchwala168808.pdf - 32.924 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:26:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Złota Gmina Złota.

uchwala168908
(uchwala168908.pdf - 33.538 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:26:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zatwierdzenia umowy Planu Odnowy Miejscowości Żurawniki Gmina Złota.

uchwala169008
(uchwala169008.pdf - 24.298 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:27:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmiany uchwały Nr. XIII/63/08 Rady Gminy Złota z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych przez Gminę Złota.

uchwala169108
(uchwala169108.pdf - 25.618 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:27:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynniści w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

uchwala169208
(uchwala169208.pdf - 40.202 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:28:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przyznanie Gminie Złota na własność nieruchomości Skarbu Pańtwa we wsiach: Złota, Niegosławice, Biskupice,przysiółek Lubowiec, przysiółek Graby, Chroberz i Wojsławice.

uchwala169308
(uchwala169308.pdf - 85.729 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:29:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian dudżetu gminy na 2008 rok.

uchwala179408
(uchwala179408.pdf - 26.45 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:29:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Pińczowie w sprawie likwidacji Poradni Seksuologicznej i Patologii Współzycia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

uchwala179508
(uchwala179508.pdf - 37.261 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:30:04 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie ustanowienia pomnika przrody.

uchwala179608
(uchwala179608.pdf - 18.225 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:30:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

uchwala179708
(uchwala179708.pdf - 182.268 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:31:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

uchwala189808
(uchwala189808.pdf - 27.484 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:31:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

uchwala189908
(uchwala189908.pdf - 38.058 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:32:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zlotej.

uchwala13612008
(uchwala13612008.pdf - 180.04 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:34:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Złotej na 2008 rok.

uchwala13622008
(uchwala13622008.pdf - 58.256 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:34:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota.

uchwala13632008
(uchwala13632008.pdf - 376.823 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:35:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zlota.

uchwala13692008
(uchwala13692008.pdf - 45.675 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:35:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżwę nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota we wsiach: Żurawniki i Stawiszyce.

uchwala15712008
(uchwala15712008.pdf - 16.183 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:36:10 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złota.

uchwala15722008
(uchwala15722008.pdf - 31.586 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:36:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmiany uchwały dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota we wsi Nieprowice.

uchwala15732008
(uchwala15732008.pdf - 32.312 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:37:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju polegającego na likwidacji Zkladu Opiekuńczo-Leczniczego działającego przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67.

uchwala15742008
(uchwala15742008.pdf - 48.052 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:40:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie ustalenia diet dla Radnych oraz zasad ich wypłacania.

uchwala15752008
(uchwala15752008.pdf - 36.747 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:41:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie kontynuacji działalniści Ośrodka Edukacji Przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Miernowie w ramach projektu "Pomocna Dłoń" realizowanego w ramach konkursu MEN "Alternatywne formy edukacji przedszkolnej".

zlacznik do uchwaly168808
(zlacznik do uchwaly168808.pdf - 1008.058 KB) Data publikacji: 2008-11-03 09:42:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Informacje dotyczące planu odnowy w miejscowości Złota (Gmina Złota).

UchwałaNrXVIII1002008
(UchwalaNrXVIII1002008.pdf - 1359.86 KB) Data publikacji: 2009-06-02 09:02:40 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXIX1012008
(UchwalaNrXIX1012008.pdf - 17.658 KB) Data publikacji: 2009-06-02 09:05:41 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXIX1022008
(UchwalaNrXIX1022008.pdf - 13.483 KB) Data publikacji: 2009-06-02 09:06:12 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXX1032008r
(UchwalaNrXX1032008r.pdf - 26.317 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:11:17 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXX1042008r
(UchwalaNrXX1042008r.pdf - 31.409 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:14:03 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXX1052008r
(UchwalaNrXX1052008r.pdf - 43.693 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:14:25 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXX1062008r
(UchwalaNrXX1062008r.pdf - 97.673 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:15:04 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXX1072008r
(UchwalaNrXX1072008r.pdf - 151.103 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:15:39 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXX1082008r
(UchwalaNrXX1082008r.pdf - 64.475 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:16:01 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXX1092008r
(UchwalaNrXX1092008r.pdf - 15.043 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:16:17 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXX1102008r
(UchwalaNrXX1102008r.pdf - 28.031 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:16:44 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXX1112008r
(UchwalaNrXX1112008r.pdf - 28.806 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:17:10 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXXI1122008r
(UchwalaNrXXI1122008r.pdf - 2553.434 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:19:07 Redaktor: Paweł Bochniak
Budżet na 2009 rok.
(UchwalaNrXXI1132008r.pdf - 8822.08 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:27:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2009 rok.

UchwałaNrXXI1142008
(UchwalaNrXXI1142008.pdf - 130.786 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:28:32 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXXI1152008
(UchwalaNrXXI1152008.pdf - 45.513 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:29:01 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXXI1162008
(UchwalaNrXXI1162008.pdf - 34.21 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:30:22 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXXI1172008
(UchwalaNrXXI1172008.pdf - 22.016 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:32:00 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXXI1182008
(UchwalaNrXXI1182008.pdf - 286.482 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:32:39 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXXI1192008
(UchwalaNrXXI1192008.pdf - 128.178 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:34:47 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXXI1202008
(UchwalaNrXXI1202008.pdf - 43.596 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:35:48 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXXI1212008
(UchwalaNrXXI1212008.pdf - 32.06 KB) Data publikacji: 2009-06-02 10:36:15 Redaktor: Paweł Bochniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4373

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2008-11-03 08:55:49
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2008-11-03 08:55:59
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-06-02 10:36:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony