Rok 2022Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-09-09 10:17:49

Załączone pliki:

Zarządzenie nr. 1/2022
(zarzadzenie_nr1_2022.pdf - 811.06 KB) Data publikacji: 2022-01-19 14:27:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wzoru druku potwierdzenia przyjęcia wniosku CEIDG-1.

Zarządzenie nr. 7/2022
(zarzadzenie_nr7_2022.pdf - 1341.023 KB) Data publikacji: 2022-01-31 10:41:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenie nr. 2/2022
(zarzdzenie_nr2_2022.pdf - 27.251 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:21:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych

Zarządzenie nr. 3/2022
(zarzadzenie_nr3_2022.pdf - 958.212 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:21:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Złota na 2022 rok

Zarządzenie nr. 4/2022
(zarzadzenie_nr4_2022.pdf - 41.868 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:27:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 5/2022
(zarzadzenie_nr5_2022.pdf - 55.662 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:28:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 6/2022
(zarzadzenie_nr6_2022.pdf - 61.39 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:31:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 8/2022
(zarzadzenie_nr8_2022.pdf - 48.399 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:33:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 9/2022
(zarzadzenie_nr9_2022.pdf - 68.347 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:33:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 10/2022
(zarzadzenie_nr_10_2022.pdf - 67.367 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:35:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Złota w 2022 roku

Zarządzenie nr. 14/2022
(zarzadzenie_nr14_2022.pdf - 53.883 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:38:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie wyborów sołtysa wsi Probołowice w Gminie Złota

Zarządzenie nr. 11/2022
(zarzadzenie_nr11_2022.pdf - 1594.852 KB) Data publikacji: 2022-04-20 10:02:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 12/2022
(zarzadzenie_nr12_2022.pdf - 1941.071 KB) Data publikacji: 2022-04-20 10:02:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 13/2022
(zarzadzenie_nr13_2022.pdf - 1340.385 KB) Data publikacji: 2022-04-20 10:03:04 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 15/2022
(zarzadzenie_nr15_2022.pdf - 944.934 KB) Data publikacji: 2022-04-20 10:03:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Chrobrzu, stanowiącej własność Gminy Złota

Zarządzenie nr. 16/2022
(zarzadzenie_nr16_2022.pdf - 891.241 KB) Data publikacji: 2022-04-20 10:04:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr. 17/2022
(zarzadzenie_nr17_2022.pdf - 662.791 KB) Data publikacji: 2022-04-20 10:04:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 18/2022
(zarzadzenie_nr18_2022.pdf - 1353.203 KB) Data publikacji: 2022-04-20 10:04:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 20/2022
(zarzadzenie_nr20_2022.pdf - 115.168 KB) Data publikacji: 2022-06-03 11:33:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 23/2022
(zarzadzenie_nr23_2022.pdf - 2488.293 KB) Data publikacji: 2022-06-03 11:34:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

Zarządzenie nr. 24/2022
(zarzadzenie_nr24_2022.pdf - 172.113 KB) Data publikacji: 2022-06-03 11:34:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 25/2022
(zarzadzenie_nr25_2022.pdf - 84.418 KB) Data publikacji: 2022-06-03 11:35:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 26/2022
(zarzadzenie_nr26_2022.pdf - 93.626 KB) Data publikacji: 2022-06-03 11:35:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 27/2022
(zarzadzenie_nr27_2022.pdf - 47.429 KB) Data publikacji: 2022-06-03 11:36:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Chrobrzu

Zarządzenie nr. 28/2022
(zarzadzenie_nr_28_2022.pdf - 31.943 KB) Data publikacji: 2022-06-03 11:36:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia oględzin budynku inwentarskiego podatnika wnioskującego o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Zarządzenie nr. 29/2022
(zarzadzenie_nr29_2022.pdf - 35.776 KB) Data publikacji: 2022-06-03 11:36:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Powrót