INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu na:

2016-12-21 08:31:15 Ogłoszenia

„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota”

                                                                                                   Złota dnia 21-12-2016

GPI.III.2710/5/16

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT

 w  postępowaniu na: 

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota”

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje iż w dniu 20.12.2016r. w jego siedzibie tj Urzędzie Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota o godzinie 11.00 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota”.

1.    Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości:

5 061 500,00 zł.

 

2.    Do upływu terminu na składanie ofert  złożono następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena oferty

( zł. brutto)

Gwarancja na panele (lat)

Gwarancja na falowniki

(lat)

Gwarancja na urządzenia i roboty

 (lat)

Termin wykonania

1.             

FreeVolt sp.z.o.o.

Ul.Paciorkiewicza 3,85-862 Bydgoszcz

4.494.643,28 zł

25 lat

12 lat

10 lat

30.06.2017

2.             

Konsorcjum PVTEC Poland sp. zo.o. ,ul. Lwowska 30/A,33-100 Tarnów , Energa Invest S.A , Al. Grunwaldzka 472 ,80-309 Gdańsk

3.708.865,69 zł

25 lat

12 lat

10 lat

30.06.2017

3.             

SOLARTIME SP. z o.o ,

Ul. Okulickiego 17 ,35-322 Rzeszów

4.756.569,00 zł

25 lat

10 lat

10 lat

30.06.2017

4.             

ELTRIX ,Wielgus Robert ,

Ul. Jaworskiego 5a ,05-090 Raszyn

4.305.000,00 zł

25 lat

8 lat

10 lat

30.06.2017

5.             

INERGIS S.A

Ul. Kisielewskiego 18/28B ,

42-215 Częstochowa

4.466.753,98 zł

25 lat

12 lat

10 lat

30.06.2017

6.             

ENERGIA POLSKA S.A,

Ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

4.360.843,03 zł

25 lat

12 lat

10 lat

30.06.2017

7.             

HYMON ENERGY Sp.  z o.o.

Ul. Dojazd 16A ,

33-100 Tarnów

3.435.967,81 zł

25 lat

12 lat

10 lat

30.06.2017

8.             

ML SYSTEM  S.A

Zaczernie 190G

36-062 Zaczernie

4.007.618,21 zł

25 lat

12 lat

10 lat

30.06.2017

9.             

Vertigo Green Energy sp. z o.o. sp.k.

Ul Magnoliowa 21

60-175 Poznań

3.651.998,00 zł

25 lat

10 lat

10 lat

30.06.2017

10.         

Ekoenergia Polska Sp. z o.o.

Ul. Olszewskiego 6

25-663 Kielce

3.798.000,00 zł

25 lat

12 lat

10 lat

30.06.2017

11.         

FLEKSIPOWER GROUP Sp z o.o. ,sp.k.

Ul. Majora Hubala 157

95-054 Wola Zaradzyńska

3.678.556,56 zł

25 lat

12 lat

10 lat

30.06.2017

12.         

Flamtron d.o.o. ul. Kralja Petra

Kresimira IV br.1, HR-44320 Kutina Chorwacja

3.281.998,86 zł

25 lat

12 lat

10 lat

30.06.2017

                                                                                                                                                         ………………………………………….

                                                                                                                                                                                ( podpis )

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji , o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp   ( informacje z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zobacz również: