Obwieszczenie 01.03.2024 r.

2024-03-05 10:07:46 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej GPI-I-6730.15.23 dotyczącej budowy żłobka wraz z infrastrukturą techniczną, zbiornikiem na wody opadowe. Lokalizacja inwestycji na działkach o nr ew. 341/5, 341/6, 341/4, 362/1.

Zobacz również: