Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie ścieżki rowerowej

2024-03-27 13:10:55 Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie ścieżki rowerowej na terenie gminy Złota dot. inwestycji pod nazwą „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej”.

Zobacz również: