Obwieszczenie 04.03.2024 r.

2024-03-05 09:42:48 Obwieszczenia

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota na działkach 1096/4, 1071/1, 1175/1, 1165, 1533, 1569 obręb 2 Chroberz; 177 obręb 9 Rudawa; 170/1 obręb 6 Nieprowice; 441 obręb 5 Niegosławice; 334/2, 136 obręb Złota, gmina Złota.

Zobacz również: