LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2024-03-06 13:36:57 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu....

Złota dn. 4.03.2024 r.
 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko: opieka wytchnieniowa

Informuję , że w wyniku selekcji na ww. stanowisko pracy zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

1

Monika Bochniak

Chroberz

Kierownik GOPS w Złotej

Agnieszka Saltarska

Zobacz również: