INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2020-12-31 09:29:23 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu...

nazwa stanowiska pracy: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA 

Z  uwagi  na  brak  ofert  pracy, nabór zakończono bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia na ww. stanowisku.

Zobacz również: