Wykaz nieruchomości

2021-10-26 10:30:06 Ogłoszenia

w rozwinięciu

Wójt Gminy Złota

działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia

21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami

informuje,

iż na stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń przed  siedzibą  Urzędu  Gminy Złota

zostały  umieszczone  na  okres  21  dni, w terminie

od 26.10.2021 r. do dnia 16.11.2021 r. wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących   własność   Gminy  Złota  położonych w Chrobrzu przeznaczonych do sprzedaży.

(-)Wójt Gminy Złota

Zobacz również: