INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Stanowisko urzędnicze ds. programów unijnych, rolnictwa i archiwum zakładowego

2007-12-17 12:02:14 Ogłoszenia o naborze

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani: Elżbieta Kucięba zamieszkała w Chrobrzu

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Elżbieta Kucięba spełnia kryteria wszystkie wymagane na stanowisku ds. programów unijnych , rolnictwa i archiwum zakładowego m.in. posiada wyższe wykształcenie rolnicze, posiada doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej. 2007-12-17

Zobacz również: